Đào tạo nghề tóc

CẦM TAY CHỈ VIỆC

Thiết thực & Chất lượng

1 THẦY KÈM 1 TRÒ

Dễ hiểu & Nhận biết nhanh

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ

Của Bộ giáo dục & Đào tạo

Có chứng chỉ của học viện Nhung Tresses là bạn đủ tiêu chuẩn vào các trường quốc tế tại TONY&GUY, và VIDAL SASOON.

Lợi ích khi học tại NhungTresses

Học xong các bạn không phải lo đi kiếm viêc mà dc bố trí có việc làm ngay.

Một điều tuyệt vời nữa là dành cho các bạn đã và đang làm chủ các Hair Salon: Tại Nhung Tresses có đào tạo ngày – hoặc buổi- hoặc bài nâng cao cho từng dịch vụ UỐN-ÉP-NHUỘM-TẨY ( kỹ thuật- hoặc xử lý tóc nát, tóc hư tổn, tóc tẩy )

Các bạn còn được học những chương trình đào tạo cao xa hơn nưa dành cho cấp quản lý.

Quản lý sản phẩm, quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Quản lý và phát triển khách hàng.

Chính sách chiến lược tồn tại – phát triển- mở rộng . Cách hoạt động cho 1 hệ thống salon.

Video

Đăng ký học