Luôn luôn cố gắng, tỉ mỉ, chau chuốt. Suốt nhiều năm qua, Nhung Tresses đã nhận được phản hồi tích từ khách hàng yêu quý. Chúng tôi tự lưu giữ chúng như là lời động viên tới nghề nghiệp và động lực cho từng lần chăm sóc tóc :